Borgerliga regeringen bråkar om iPad

pekplattor skolan debattenFolkpartiet och Centern har hamnat i luven på varandra och det är på grund av användningen av plattor i skolan, närmare bestämt iPads och dess användning i det svenska skolväsendet. Jan Björklund, folkpartiet, och Anna-Karin Hatt från Centern delar inte varandras åsikt i frågan.

Enligt beräkningar så kommer det att finnas över 40.000 pekplattor som används i skolan. Björklund menar på att skolor inte alltid behöver hänga med och ha den senaste tekniken och att det duger alldeles utmärkt att ibland använda sig av traditionell skolutrustning som papper och penna. Hatt anser däremot att det inte finns tillräckligt med ny teknik i skolan och att man tvärtom skulle öka användningen av ny teknik i skolan, i stället för att bromsa den. Hon menar också på att användningen av datorer i svenska skolan är sämre än i många andra länder, något som Björklund inte håller med om. Debatten mellan utbildningsminister Björklund och IT-minister Hatt lär fortsätta och är nu så infekterad att Björklund utrycker det hela som att han blir oerhört provocerad av att man inte ser möjligheten att använda penna och papper i skolan. Han säger också att alla de enheter som idag finns i skolan och som används framför allt av de lägre årskurserna är tillräckligt.

Det skall också tilläggas att frågan har blivit otroligt het eftersom alliansen ofta försöker dölja sina meningsskiljaktigheter för offentligheten och hålla en enad linje. Något som man lyckats mycket bra med. iPad-frågan har dock splittrat denna allians och skillnaderna har lett till öppet bråk i media. Något som alltså går stick i stäv med den profil alliansen försöker eftersträva. Denna fråga har dessutom luftats helt öppet framför allt av Centerpartisten Anna-Karin Hatt som bloggat friskt offentligt för att dela sin uppfattning med allmänheten och åsikterna hon har om Björklunds ställning i frågan.

Det ser alltså ut som att den spricka som många väntat på skall uppkomma mellan partier i alliansen nu orsakas av om det skall finnas plattor i svenska klassrum eller inte, hur många som skall finnas och hur dessa skall användas i utbildningssyfte. Vem som vinner striden återstår att se. Om inte lär eleverna i den svenska skolan få reda på utgången genom att de antingen får tillgång till plattor eller inte. Vi får väl gissa på att Apple också ser fram emot resultatet och att Anna-Karin Hatt skall gå vinnande ur striden.