Protester mot Apples arbetsvillkor

Apples arbetsvillkor är under hård granskning, och det är inte bara låga löner, utan anklagelserna sträcker sig så långt som till självmord, självmordsförsök och förgiftning. Orsaken anses vara mycket långa arbetsdagar och väldigt lite ledighet i kombination med usla löner och anställningsförhållanden som är mycket osäkra. Underleverantören som ligger i Kina och har koreanskt ägande, tillverkar också Xbox och produkter för HP, Dell och Nokia.

Hela 137 stycken anställda anses ha blivit förgiftade i den fabrik som Apple använder sig av för att tvätta sina skärmar för iPhone och iPad. Det rör sig om en underleverantör till Apple, där förgiftningen anses ha ägt rum. I skrivande stund har ingen av de förgiftade eller deras familjer erhållit någon som helst ersättning från vare sig underleverantören eller Apple.

Självmordsförsöken har i vissa fall resulterat i självmord och det rör sig om annan underleverantör till Apple, än den som är anklagad för förgiftningarna. Självmorden, och självmordsförsöken, utfördes genom att arbetare klättrade upp på fabrikens tak och hotade att hoppa, vilket vissa också gjorde. Det framgår inte hur många försök, respektive fullbordade självmord, det rör sig om men underleverantörens och Apples undvikande av frågan har gjort många upprörda.

Nu planeras aktioner på totalt 16 arbetsställen i Asien, Latinamerika och Europa där det krävs att Apple och underleverantören tar sitt ansvar för de inträffade händelserna.

Man kräver att Apple inleder diskussioner med lokala och internationella arbetsrättsorganisationer för att förbättra villkoren och för att förhindra händelser som dessa i framtiden. Även i Sverige utförs aktioner för att uppmärksamma Apples hantering av anställda och krav på underleverantörer. Det är bland annat Svenska Kyrkans Unga som kommer att agera men också Fair Trade Center kommer att vara delaktiga.

Hur konsumenten kommer att ställa sig till en högre kostnadsbild och därmed en dyrare produkt är det många som funderar över.